Λογική

Προγραμματίσαμε το έργο Skills Swap ακόμη και πριν ξεκινήσει η πανδημια του Covid-19. Η βιομηχανία φιλοξενίας στην Ευρώπη αντιμετώπιζε πολλές προκλήσεις – καθώς υπάρχουν πολλές ελλείψεις και δυσκολίες στην απόκτηση και τη διατήρηση επαρκούς ειδικευμένου προσωπικού για να εργαστεί στη βιομηχανία.

Οι λόγοι για αυτό είναι καλά ερευνημένοι και διάφοροι. Για παράδειγμα, υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των αναγκών της βιομηχανίας και των προσφορών κατάρτισης από το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων κενών δεξιοτήτων – είτε σχετίζονται με την εργασία είτε “μαλακές δεξιότητες” (Next Generation Tourism EACEA Sector Skills Alliance, 2019). Σε ορισμένα μέρη υπάρχει κακή εικόνα της σταδιοδρομίας στον τομέα της φιλοξενίας, με αρνητικές – και
συχνά ξεπερασμένες – αντιλήψεις για την ποιότητα της εργασίας λόγω μερικής απασχόλησης, παράτυπων ωρών, χαμηλότερες αμοιβές, λιγότερα επιδόματα και περιορισμένες προοπτικές σταδιοδρομίας.

Ωστόσο, ενώ αυτά είναι ζητήματα που μπορεί να είναι πολύ αληθινά στον κλάδο φιλοξενίας , τόσο οι πιέσεις από πλευράς προσφοράς όσο και ζήτησης έχουν αυξήσει τα επίπεδα – δημιουργώντας νέα επαγγέλματα και καλύτερες σταδιοδρομίες – για να μην αναφέρουμε τις διεθνείς ευκαιρίες (EC DG for Internal Market, Industry & SMEs) .

Πιστεύουμε ότι οι καλύτεροι άνθρωποι για να οδηγήσουν την ανάκαμψη του κλάδου Φιλοξενίας μετά την πανδημία του ιού Covid είναι αυτοί που είναι παθιασμένοι με αυτόν το κλάδο. Αυτό περιλαμβάνει εκείνους που εργάζονται στη βιομηχανία αυτή τη στιγμή, καθώς και εκείνους που εργάζονται στο σύστημα κατάρτισης που θέλουν να εκσυγχρονίσουν τις προσφορές τους και να τις κάνουν πιο σχετικές με το σύγχρονο χώρο εργασίας. Επομένως, αν πιστεύετε ότι προσφέρετε καλές προοπτικές, είστε διατεθειμένοι να συμμετέχετε και να συνεισφέρετε, ενώ επίσης θα επωφεληθείτε, θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας!

Μαζί στοχεύουμε να αναπτύξουμε το δίκτυό μας, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της κατάστασης του κλάδου φιλοξενίας και την γνωστοποίηση όλων παραδοσιακών και νέων ευκαιριών που υπάρχουν – στα μάτια εκείνων που εργάζονται μαζί στον τομέα, των νέων, των οικογενειών τους και ολόκληρων των κοινοτήτων .