Syfte

Vi planerade vårt projekt Skills Swap även innan Covid-19 bredde ut sig. Besöksnäringsindustrin i Europa ställdes inför många utmaningar, vilket beror på att det finns många brister och svårigheter med att kunna förvärva och bibehålla tillräckligt kvalificerad personal för att arbeta inom den här branschen.

Orsakerna till detta är väl utforskade och olikartade. Till exempel finns det en missmatchning mellan branschens behov och utbudet av utbildningar från yrkesutbildningssystemet, däribland stora kompetensklyftor som avser både yrkesrelaterade och ”mjuka” färdigheter (Next Generation Tourism EACEA Sector Skills Alliance, 2019). I vissa kretsar råder en dyster bild av karriärer inom besöksnäringen, med negativa – och ofta förlegade – uppfattningar om jobbkvalitet på grund av deltid, oregelbundna arbetstider, lägre lön, färre förmåner och begränsade karriärmöjligheter.

Ändå, medan dessa problem kan vara väldigt påtagliga i branschen, har tryck på både utbuds- och efterfrågesidan höjt standarderna, vilket har skapat nya yrken och bättre karriärmöjligheter – för att inte nämna internationella möjligheter (Europeiska kommissionens generaldirektorat för intern marknad, industri, entreprenörskap och små- och medelstora företag).

Vi anser att de människor som är bäst lämpade för att leda branschens återhämtning efter Covid-19 är de som är starkt engagerade i det. Det innefattar såväl de som arbetar inom branschen nu som de som arbetar i utbildningssystemet och vill modernisera sitt utbud och göra det mer relevant för den moderna arbetsplatsen. Därför, om du anser att du erbjuder goda framtidsutsikter, är villig att delta och bidra, och samtidigt har mycket att vinna, vill vi arbeta med dig!

Tillsammans strävar vi efter att utvidga vårt nätverk, hjälpa till att höja sektorns status och medvetenheten om alla de traditionella och nya möjligheter som finns – för de som arbetar med det, unga människor, deras familjer och samhällen i stort.