Finansiering

Program: Erasmus+

Nyckelåtgärd: Samarbete för nyskapande och utbytet av god praxis

Åtgärd: Strategiska partnerskap för yrkesutbildning (YH)

Projektets titel: Skills Swap: utbyte av kompetenser för arbetsbaserat lärande (LIA) i yrkesutbildning (YH) för Europas besöksnäringssektor

Startdatum: 2020/09/01

Slutdatum: 2023/08/31

Det här projektet har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Publikationen [kommunikationen] speglar endast författarnas åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarig för något användande som kan göras med informationen som finns däri.