Sharing skills for Work Based Learning in Vocational Education and Training for Europe’s hospitality sector

Click to begin

Om

Välkommen till Erasmus+ projektet Skills Swap!

Mellan september 2020 och augusti 2023 hade vi nöjet att genomföra vårt projekt ”Skills Swap”, som finansierades av Erasmus+. 

Den europeiska besöksnäringssektorn är den största delen av Europas turistindustri. Europa är den främsta turistdestinationen i världen – 713 miljoner internationella ankomster i den senaste räkningen – och turism är den tredje största ekonomiska verksamheten i Europa; den skapar 25 miljoner jobb, direkt och indirekt, och ytterligare 5 miljoner jobb förväntas under det kommande årtiondet (Eurostat).

Läs mer>

Skills Swap

Syfte

Vi planerade vårt projekt Skills Swap även innan Covid-19 bredde ut sig. Besöksnäringsindustrin i Europa ställdes inför många utmaningar, vilket beror på att det finns många brister och svårigheter med att kunna förvärva och bibehålla tillräckligt kvalificerad personal för att arbeta inom den här branschen.

Läs mer>

Resultat

Finansiering

Det här projektet har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Publikationen [kommunikationen] speglar endast författarnas åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarig för något användande som kan göras med informationen som finns däri.

Läs mer>

Partners