Om

Välkommen till Erasmus+ projektet Skills Swap!

Det övergripande syftet med Skills Swap är att utforma och testa ett nytt arbetsbaserat lärande (LIA) för besöksnäringssektorn i Europa.

Den europeiska besöksnäringssektorn är den största delen av Europas turistindustri. Europa är den främsta turistdestinationen i världen – 713 miljoner internationella ankomster i den senaste räkningen – och turism är den tredje största ekonomiska verksamheten i Europa; den skapar 25 miljoner jobb, direkt och indirekt, och ytterligare 5 miljoner jobb förväntas under det kommande årtiondet (Eurostat).

Besöksnäringsbranschen är en servicesektor som ”grenslar” ledighet och turism, och som innefattar besöksboende, mat och dryck (kaféer, barer, restauranger), planering av evenemang, attraktioner och kryssningar.

Dock står den inför många utmaningar med att rekrytera, utbilda och bibehålla sin personal och sina lärlingar, på grund av många olika anledningar. Medan de underliggande trenderna de senaste åren har visat på en ökad sysselsättningsgrad och en stark ekonomisk tillväxt, är det en av de branscher som har drabbats hårdast av Covid-19-pandemin. Många företag har lagt ner sin verksamhet, vissa permanent, och det råder många tvivel om vad framtiden kommer att medföra.

Vårt kunskapsutbytesprojekt Skills Swap undersöker de här utmaningarna på nytt. Tack varje finansieringsstöd från Erasmus+ för de kommande tre åren (fram till augusti 2023), arbetar vi tillsammans som en grupp bestående av europeiska utbildnings- och branschorganisationer som medverkar till att stödja besöksnäringssektorn att prova någonting nytt. Framförallt genom att arbeta nära tillsammans med företag och deras anställda, utforskar vi hur arbetsgivare kan arbeta tillsammans med oss för att tillgodose sina behov när väl situationen förbättras.

Vårt projekt avser en ny metod för arbetsbaserat lärande (LIA), en metod kallad ”skills swap” som på svenska blir ”kunskapsutbytet”. Med ”skills swap” menar vi strukturerade, uppgiftsfokuserade möjligheter att inhämta kunskap på arbetsplatsen, där anställda och lärlingar förflyttas från sina nuvarande roller och ersätter en arbetsgivare under en tillfällig period (vanligtvis mellan en halv dag upp till två veckor) för att lära sig färdigheter som tillhandahålls av en annan arbetsgivare. Genom att bygga upp ett nätverk av företag som arbetar tillsammans på det här sättet, gynnas arbetsgivare och deras anställda av att ”skicka” och ”ta emot” för kortsiktig utbildning – de skapar nya kontakter och bygger upp förtroende, samtidigt som de får stöd av våra samordnare och får sina intressen säkrade genom avtal.

Vår idé är att stödja företag att tillgodose sina egna behov så mycket som möjligt genom att samarbeta med varandra och även med utbildningsorganisationer. I den här modellen stödjer vi företag – stora och små – att nätverka tillsammans för att kartlägga sin personalutbildning och sina rekryteringsbehov samt att arbeta med oss för att tillgodose dem.

Varför inte ansluta till oss och prova på det?