Nyhetsbrev

Ungefär var sjätte månad kommer Skills Swap-projektets partners att publicera självutgivna digitala tidskrifter (projektet ”e-zine”) med uppdateringar och nyheter på engelska, grekiska, spanska och svenska, som de kommer att sprida till partners via sina sociala media-kanaler och e-post-kontaktlistor. 

Kopior av de digitala tidskrifterna kan också laddas ner här:

Ladda ner nyhetsbrev 1

Ladda ner nyhetsbrev 2

Ladda ner nyhetsbrev 3

Ladda ner nyhetsbrev 4

Ladda ner nyhetsbrev 5