Resultat

Inom projektet Skills Swap har vi ett antal mål. Dessa innefattar att:

  • Utforma, testa och validera ett nytt arbetsbaserat lärandeprogram för anställda och lärlingar inom besöksnäringen genom ”kunskapsutbyten”
  • Stödja besöksnäringsföretag och arbetsgivare med en ny arbetsbaserad metod för att utbilda och utveckla deras personal
  • Förse arbetare och lärlingar inom besöksnäringssektorn med nya, samtida och relevanta yrkeskompetenser (”hårda” och mjuka”) via kunskapsutbyte
  • Utrusta utbildare, samordnare och andra typer av pedagoger som arbetar i yrkesutbildningssystemet (utbildare, utvärderade, HR-personal, personal med ansvar för att anordna arbetspraktik, ”yrkestestare” samt praktik- och lärlingstjänstgöring) med nya resurser och tekniker baserade på kunskapsutbyte.

Under projektets livstid finns det olika sätt för alla ovanstående att engagera sig. Varje partnerorganisation anordnar en ”rådgivningsgrupp” med informella sammankomster för att diskutera projektet. Vi kommer också att genomföra olika inslag av pilotförsök för att prova modellerna som vi utvecklar och för att få fullständig och ärlig återkoppling från alla som deltar.

Vi kommer att ha många informella möten lokalt, och var och varannan månad (beroende på Covid-19-relaterade reserestriktioner) kommer partnerna att träffas i något av partnerländerna för att diskutera projektet.

Håll utkik efter något av våra nätverksevenemang – men vi har också ett fullspäckat program med evenemang under sommaren 2023, då vi formellt kommer kunna dela med oss av alla våra resultat och samtidigt blicka framåt.

I och med att vi är ett Erasmus+ projekt, utformar vi också resultat som vi, när vi väl har provat dem, kommer att publicera och dela. Dessa resultat, som kallas Intellectual Outputs eller på svenska ”immateriella resultat”, kommer att produceras vid olika tillfällen mellan 2021 och 2023, och kommer att kunna erhållas i den här sektionen på webbsidan när de väl är färdigställda.

De är som följer:

IO1 Metodologiskt ramverk för Skills Swap projektet

Viss historieutveckling och forskning – undersökning av problemen, konsultation med branschen och utformning av den övergripande metoden.

Transnational Combined Study for Skills Swap
Results of our study to develop a new Methodology for Sharing Skills at Hospitality
Sammanfattning

IO2 Yrkesutbildningsutövares rollspecifikation och kompetensmatris

Skills Swap koordinatorn – vad utbildare inom yrkesutbildning (YH) behöver veta och ha förmågan att göra för att upprätta, samordna, övervaka och granska verkningsfulla kunskapsutbyten med och mellan företag. Framförallt syftar det här resultatet till att ta itu med:

Vad behöver en VET-utövare ha för kompetenser när han/hon underlättar utbyten av besöksnäringsfärdigheter bland anställda? Vilka är ansvaren och arbetsuppgifterna som är inblandade? Hur försäkrar de att de har självförtroendet från både arbetsgivaren och den anställda för att uppmuntra minnesbehållning och framsteg? Vilka standarder borde de använda sig av för att strukturera sin roll?

VET Practitioners’ role specification and competency matrix
Sammanfattning

IO3 Arbetsgivarens resurskompendium

En vägledning för besöksnäringsföretag (ägarna och driftledarna) som kommer att vara både ”värden” och ”avsändaren” för kunskapsutbytena.

Det här resultatet tillhandahåller vägledning och lärande för att täcka en stor vidd av praktisk information som riktar sig till personalansvariga, driftledare och ägare om kunskapsutbyte – vad det är, vad som särskiljer det och hur det kan fungera.

Skills Swap Employer Resource Handbook
Skills Swap Employer Handbook Resource Companion

IO4 Skills Swap:s e-spårare

En digital applikation för de anställda och lärlingarna som genomgår kunskapsutbytena, för att få ut det mesta av dem.

IO5 Digital verktygslåda för YH-utövare

En resurs för internetbaserat lärande som kommer att stödja Skills Swap-koordinatorernas behov (med anknytning till IO2 ovan).